De Bestanden

Ter herdenking van het historische verzet van gewone soldaten tegen het oorlogsgeweld werden De Bestanden in het leven geroepen. Zowel in Vlaanderen als in Polen weigerden soldaten de ‘vijand’ nog langer te beschieten. In Polen gebeurde dit rond Pasen 1916, in Vlaanderen rond Kerstmis 1914. Op diverse plekken in de Westhoek zijn er concerten die verwijzen naar die bestanden. Er werd voor de naam De Bestanden gekozen omdat er tijdens de Eerste Wereldoorlog dus kort sprake was van een wapenstilstand.

De inhoudelijke rode draad zijn de kerstbestanden 1914. Toen ontstond er een spontaan, kortstondig wapenbestand. De soldaten voelden snel aan dat ze in hetzelfde zinkende schip vol zinloos geweld zaten. Er werd getoast en kerstliederen gezongen, er werd gevoetbald waarbij de Duitse ploeg (met Duitse scheidsrechter :-)) won, en er werd vooral (even) niet op elkaar geschoten. Ook in het huidige Polen vonden er tijdens de Eerste Wereldoorlog vredesbestanden plaats. De samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en de Lubelskie regio in Polen geeft de internationale organisatie van de uitbouw van deze Bestanden extra kleur en opent perspectieven voor de toekomst om de spontane bestanden aan het west- en het oostfront naar plaats, vorm en inhoud verder te benutten.